آگهی استخدام راننده با پراید یا اریسان یخچالدار

استخدام راننده با پراید یا اریسان یخچالدار

1399-07-12

دعوت به همکاری از یک راننده با پراید یا اریسان یخچالدار جهت شیفت صبح پنجشنبه ها تعطیل

دعوت به همکاری از یک راننده با پراید یا اریسان یخچالدار جهت شیفت صبح پنجشنبه ها تعطیل

تهران
اطلاعات تماس

*******09021

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی