آگهی استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو در آژانس

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو در آژانس

1399-07-11

دعوت به همکاری از تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو در آژانس به صورت تمام وقت و نیمه وقت کمیسیون ۱۵ درصد همراه با محل استراحت

دعوت به همکاری از تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو در آژانس به صورت تمام وقت و نیمه وقت کمیسیون ۱۵ درصد همراه با محل استراحت

تهران دهکده المپیک
اطلاعات تماس

*******09393

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی