آگهی استخدام منشی جهت ثبت نام باشگاه بدنسازی مردانه

استخدام منشی جهت ثبت نام باشگاه بدنسازی مردانه

1399-07-09

دعوت به همکاری از منشی جهت ثبت نام باشگاه بدنسازی مردانه به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از منشی جهت ثبت نام باشگاه بدنسازی مردانه به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی