آگهی استخدام منشی خانم در شرکت هواپیمایی

استخدام منشی خانم در شرکت هواپیمایی

1397-08-29

استخدام منشی خانم در شرکت هواپیمایی با حقوق مناسب در محیطی اداری وبیمه

استخدام منشی خانم در شرکت هواپیمایی با حقوق مناسب در محیطی اداری وبیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی