آگهی استخدام حسابدار در یک شرکت مهندسی

استخدام حسابدار در یک شرکت مهندسی

1399-07-10

یک شرکت مهندسی به حسابدار آشنا به برنامه حقوق و دستمزد به صورت تمام وقت نیاز دارد.

یک شرکت مهندسی به حسابدار آشنا به برنامه حقوق و دستمزد به صورت تمام وقت نیاز دارد.

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی