آگهی استخدام پیک موتوری نیمه وقت در شرکت

استخدام پیک موتوری نیمه وقت در شرکت

1399-07-08

دعوت به همکاری از پیک موتوری در شرکت با شرایط زیر: افراد بازنشسته ترجیحا اداره پست آشنایی به نواحی تهران همراه با ضامن معتبر به صورت نیمه وقت

دعوت به همکاری از پیک موتوری در شرکت با شرایط زیر: افراد بازنشسته ترجیحا اداره پست آشنایی به نواحی تهران همراه با ضامن معتبر به صورت نیمه وقت

تهران سهروردی
اطلاعات تماس

*******09372

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی