آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات باشگاه بدنسازی

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات باشگاه بدنسازی

1397-08-29

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات باشگاه بدنسازی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات باشگاه بدنسازی با حقوق مکفی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی