آگهی استخدام حسابدار در دفتر نمایندگی بیمه

استخدام حسابدار در دفتر نمایندگی بیمه

1399-07-07

دعوت به همکاری از یک حسابدار پاره وقت در دفتر نمایندگی بیمه با تجربه کاری مسلط به کامپیوتر / برنامه های مالی و حسابداری ارسال مشخصات لطفا به آدرس ایمیل: civil_rasouli@yahoo .com

دعوت به همکاری از یک حسابدار پاره وقت در دفتر نمایندگی بیمه با تجربه کاری مسلط به کامپیوتر / برنامه های مالی و حسابداری ارسال مشخصات لطفا به آدرس ایمیل: civil_rasouli@yahoo .com

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی