آگهی استخدام کارشناس حسابداری در شرکت پخش

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت پخش

1399-07-07

جذب کارشناس حسابداری به صورت تمام وقت در شرکت پخش با شرایط زیر: تا 2 سال تجربه کاری آشنا به قانون مالیاتی شناخت کامل به عملیات خزانه داری / خرید و فروش / ثبت سند حسابداری / آفیس متقاضیان لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایند.

جذب کارشناس حسابداری به صورت تمام وقت در شرکت پخش با شرایط زیر: تا 2 سال تجربه کاری آشنا به قانون مالیاتی شناخت کامل به عملیات خزانه داری / خرید و فروش / ثبت سند حسابداری / آفیس متقاضیان لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایند.

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی