آگهی استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

1399-07-05

به یک نقشه کش و مهندس مکانیک با تجربه کار مرتبط آشنا به کتیا و سالید به صورت تمام وقت نیازمندیم.

به یک نقشه کش و مهندس مکانیک با تجربه کار مرتبط آشنا به کتیا و سالید به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی