آگهی استخدام حسابدار جهت بخش اداری و مالی در شرکت خودرو سازی

استخدام حسابدار جهت بخش اداری و مالی در شرکت خودرو سازی

1399-07-03

دعوت به همکاری از یک حسابدار جهت بخش اداری و مالی در شرکت خودرو سازی مسلط به کار و به صورت تمام وقت لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایید.

دعوت به همکاری از یک حسابدار جهت بخش اداری و مالی در شرکت خودرو سازی مسلط به کار و به صورت تمام وقت لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایید.

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی