آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-08-29

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 1.500 م تومان از ساعت 8 الی 16 در محیطی امن و صمیمی

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 1.500 م تومان از ساعت 8 الی 16 در محیطی امن و صمیمی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی