آگهی استخدام مهندس عمران و کارشناس جهت همکاری در پروژه ساختمانی

استخدام مهندس عمران و کارشناس جهت همکاری در پروژه ساختمانی

1399-06-31

جهت همکاری در پروژه ساختمانی به یک مهندس عمران و کارشناس ترجیحا ساکن محدوده پرند به صورت تمام وقت نیازمندیم. ارسال مشخصات با حقوق پیشنهادی فقط از طریق واتساپ

جهت همکاری در پروژه ساختمانی به یک مهندس عمران و کارشناس ترجیحا ساکن محدوده پرند به صورت تمام وقت نیازمندیم. ارسال مشخصات با حقوق پیشنهادی فقط از طریق واتساپ

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی