آگهی استخدام مهندس صنایع

استخدام مهندس صنایع

1399-06-31

استخدام مهندس صنایع با شرایط و مزایای زیر: 2 سال تجربه کار مرتبط مسلط به برنامه ریزی تولید / زمان سنجی / مطالعه کار مسلط به اکسل نقشه کش صنعتی هم نیازمندیم. به صورت تمام وقت با حقوق توافقی + بیمه + مزایا فقط از ساعت 7:30 الی 18 تماس…

استخدام مهندس صنایع با شرایط و مزایای زیر: 2 سال تجربه کار مرتبط مسلط به برنامه ریزی تولید / زمان سنجی / مطالعه کار مسلط به اکسل نقشه کش صنعتی هم نیازمندیم. به صورت تمام وقت با حقوق توافقی + بیمه + مزایا فقط از ساعت 7:30 الی 18 تماس بگیرید و مراجعه فرمایید.

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی