آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در کارگاه سوپاپ تراشی

استخدام پیک موتوری جهت کار در کارگاه سوپاپ تراشی

1399-06-31

جهت کار در کارگاه سوپاپ تراشی به یک پیک موتوری جوان همراه با گواهینامه موتور عدم اعتیاد به صورت تمام وقت با حقوق درصدی نیازمندیم. مدارک لازم : سفته 50 میلیون تومانی / کپی شناسنامه / کپی کارت ملی

جهت کار در کارگاه سوپاپ تراشی به یک پیک موتوری جوان همراه با گواهینامه موتور عدم اعتیاد به صورت تمام وقت با حقوق درصدی نیازمندیم. مدارک لازم : سفته 50 میلیون تومانی / کپی شناسنامه / کپی کارت ملی

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی