آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1399-06-31

جذب موتورسوار فعال و پرانرژی در پیک موتوری با وقت کاری آزاد و توافقی مدارک ثبت نام : شناسنامه و سفته بابت ضمانت

جذب موتورسوار فعال و پرانرژی در پیک موتوری با وقت کاری آزاد و توافقی مدارک ثبت نام : شناسنامه و سفته بابت ضمانت

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی