آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

1397-08-29

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان جهت شیفت عصر 14:30 الی 20:30 با حقوق مناسب 1 م تومان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان جهت شیفت عصر 14:30 الی 20:30 با حقوق مناسب 1 م تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی