آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1399-06-31

استخدام پیک موتوری به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت عالی با حقوق بالا مدارک مورد نیاز : سند موتور / شناسنامه / سفته ۱٠ میلیون تومانی

استخدام پیک موتوری به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت عالی با حقوق بالا مدارک مورد نیاز : سند موتور / شناسنامه / سفته ۱٠ میلیون تومانی

تهران
اطلاعات تماس

*******09127

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی