آگهی استخدام راننده همراه با وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی

استخدام راننده همراه با وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی

1399-06-29

نیازمند راننده همراه با وانت مسقف مسلط به کار پخش مواد غذایی با حقوق روزانه به صورت تمام وقت

نیازمند راننده همراه با وانت مسقف مسلط به کار پخش مواد غذایی با حقوق روزانه به صورت تمام وقت

تهران بهاران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی