آگهی استخدام منشی حسابدار خانم در شرکت خدمات و تعمیرات لوازم برقی

استخدام منشی حسابدار خانم در شرکت خدمات و تعمیرات لوازم برقی

1399-06-29

یک شرکت خدمات و تعمیرات لوازم برقی به منشی و حسابدار خانم به صورت تمام وقت نیازمند است.

یک شرکت خدمات و تعمیرات لوازم برقی به منشی و حسابدار خانم به صورت تمام وقت نیازمند است.

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی