آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر برند

استخدام منشی در شرکت معتبر برند

1399-06-28

دعوت به همکاری از یک منشی در شرکت معتبر برند به صورت تمام وقت با روابط عمومی قوی تماس و پیامک صرفا از واتساپ

دعوت به همکاری از یک منشی در شرکت معتبر برند به صورت تمام وقت با روابط عمومی قوی تماس و پیامک صرفا از واتساپ

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی