آگهی استخدام کمک حسابدار خانم جهت کار در دفتر شرکت

استخدام کمک حسابدار خانم جهت کار در دفتر شرکت

1399-06-28

دعوت به همکاری از کمک حسابدار خانم با تجربه جهت کار در دفتر شرکت به صورت تمام وقت با حقوق + بیمه

دعوت به همکاری از کمک حسابدار خانم با تجربه جهت کار در دفتر شرکت به صورت تمام وقت با حقوق + بیمه

تهران سنگلج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی