آگهی استخدام منشی جهت فعالیت در شرکت مهاجرتی

استخدام منشی جهت فعالیت در شرکت مهاجرتی

1399-06-28

نیازمند منشی جهت فعالیت در شرکت مهاجرتی با روابط اجتماعی خوب / تسلط کامل به کامپیوتر / تمام وقت

نیازمند منشی جهت فعالیت در شرکت مهاجرتی با روابط اجتماعی خوب / تسلط کامل به کامپیوتر / تمام وقت

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی