آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی

1399-06-28

جذب منشی خانم آراسته و با حجاب جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر به صورت تمام وقت با درآمد طبق وزارت کار و بیمه

جذب منشی خانم آراسته و با حجاب جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر به صورت تمام وقت با درآمد طبق وزارت کار و بیمه

تهران جنت آباد جنوبی
اطلاعات تماس

*******09101

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی