آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت و دفتر پیشخوان

استخدام کارمند خانم در شرکت و دفتر پیشخوان

1399-06-28

دعوت به همکاری از یک کارمند خانم در شرکت و دفتر پیشخوان به صورت تمام وقت آشنا به کامپیوتر دارای روابط اجتماعی خوب

دعوت به همکاری از یک کارمند خانم در شرکت و دفتر پیشخوان به صورت تمام وقت آشنا به کامپیوتر دارای روابط اجتماعی خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی