آگهی استخدام حسابدار در شرکت معتبر

استخدام حسابدار در شرکت معتبر

1399-06-28

یک شرکت معتبر به حسابدار تمام وقت با شناخت کامل به برنامه تدبیر و مغایرت بانکی نیاز دارد.

یک شرکت معتبر به حسابدار تمام وقت با شناخت کامل به برنامه تدبیر و مغایرت بانکی نیاز دارد.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی