آگهی استخدام بازاریاب جهت ماسک کودک و بزرگسال بدنه ماسک

استخدام بازاریاب جهت ماسک کودک و بزرگسال بدنه ماسک

1399-06-26

از افراد فعال و با فن بیان قوی جهت بازاریابی ماسک کودک و بزرگسال / بدنه ماسک به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

از افراد فعال و با فن بیان قوی جهت بازاریابی ماسک کودک و بزرگسال / بدنه ماسک به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی