آگهی استخدام منشی خانم جهت امور اداری در صنف یدکی

استخدام منشی خانم جهت امور اداری در صنف یدکی

1399-06-26

استخدام منشی خانم جهت امور اداری در صنف یدکی به صورت تمام وقت لطفا مشخصات همراه با حقوق درخواستی خود را از واتساپ ارسال نمایید.

استخدام منشی خانم جهت امور اداری در صنف یدکی به صورت تمام وقت لطفا مشخصات همراه با حقوق درخواستی خود را از واتساپ ارسال نمایید.

تهران بهارستان
اطلاعات تماس

*******09198

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی