آگهی استخدام مهندس معمار در دفتر فنی پروژه

استخدام مهندس معمار در دفتر فنی پروژه

1399-06-28

به یک مهندس معمار جهت کار موقتی به مدت 1 ماه با شناخت کامل به اتوکد و vray نیازمندیم.

به یک مهندس معمار جهت کار موقتی به مدت 1 ماه با شناخت کامل به اتوکد و vray نیازمندیم.

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی