آگهی استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک

استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک

1399-06-26

استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک به صورت تمام وقت و پاره وقت ترجیحا متاهل / آشنا به مناطق تهران / دارای ظاهر مرتب

استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک به صورت تمام وقت و پاره وقت ترجیحا متاهل / آشنا به مناطق تهران / دارای ظاهر مرتب

تهران نواب
اطلاعات تماس

*******09308

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی