آگهی استخدام مهندس مکانیک خودرو در شرکت فعال در زمینه خودرو

استخدام مهندس مکانیک خودرو در شرکت فعال در زمینه خودرو

1399-06-26

نیازمند مهندس مکانیک خودرو در شرکت فعال در زمینه خودرو به صورت تمام وقت با سابقه کاری دارای تخصص در ECU آشنایی کامل بر کدهای خطای کامپیوترهای خودرو های مختلف

نیازمند مهندس مکانیک خودرو در شرکت فعال در زمینه خودرو به صورت تمام وقت با سابقه کاری دارای تخصص در ECU آشنایی کامل بر کدهای خطای کامپیوترهای خودرو های مختلف

تهران محمودیه
اطلاعات تماس

*******09122

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی