آگهی استخدام منشی حرفه ای در یک مرکز درمانی

استخدام منشی حرفه ای در یک مرکز درمانی

1399-06-26

به منشی حرفه ای و با سابقه به صورت تمام وقت در یک مرکز درمانی نیازمندیم. لطفا اطلاعات از طریق واتس اپ ارسال شود.

به منشی حرفه ای و با سابقه به صورت تمام وقت در یک مرکز درمانی نیازمندیم. لطفا اطلاعات از طریق واتس اپ ارسال شود.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی