آگهی استخدام راننده با خودرو مدل بالا در آژانس

استخدام راننده با خودرو مدل بالا در آژانس

1399-06-25

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو مدل بالا در آژانس معتبر به صورت تمام وقت با حقوق بالا کمیسیون ۱۰درصد

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو مدل بالا در آژانس معتبر به صورت تمام وقت با حقوق بالا کمیسیون ۱۰درصد

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی