آگهی استخدام راننده با وانت جهت پخش نان در کارگاه نان

استخدام راننده با وانت جهت پخش نان در کارگاه نان

1399-06-25

نیازمند راننده با وانت جهت پخش نان در کارگاه نان دارای خودرو پراید وانت یا پیکان وانت ارتفاع اطاق وانت حداقل ۱متر و ۸۰سانتیمتر به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان مدارک لازم: سند خودرو / کارت شناسایی / چک یا سفته ۱۰میلیون تومانی

نیازمند راننده با وانت جهت پخش نان در کارگاه نان دارای خودرو پراید وانت یا پیکان وانت ارتفاع اطاق وانت حداقل ۱متر و ۸۰سانتیمتر به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان مدارک لازم: سند خودرو / کارت شناسایی / چک یا سفته ۱۰میلیون تومانی

تهران کوهک
اطلاعات تماس

*******09302

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی