آگهی استخدام راننده لودر جهت کار در شرکت تولیدی بتن آماده

استخدام راننده لودر جهت کار در شرکت تولیدی بتن آماده

1399-06-24

به یک راننده لودر متعهد به کار همراه با گواهینامه و نداشتن اعتیاد به صورت تمام وقت جهت کار در شرکت تولیدی بتن آماده نیازمندیم. حقوق پایه با بیمه + پاداش

به یک راننده لودر متعهد به کار همراه با گواهینامه و نداشتن اعتیاد به صورت تمام وقت جهت کار در شرکت تولیدی بتن آماده نیازمندیم. حقوق پایه با بیمه + پاداش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی