آگهی استخدام راننده نیسان جهت همکاری با مرکز پخش اکسیژن

استخدام راننده نیسان جهت همکاری با مرکز پخش اکسیژن

1399-06-25

جهت همکاری با مرکز پخش اکسیژن یک راننده نیسان محل زندگی در منطقه غرب تهران به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان استخدام میشود.

جهت همکاری با مرکز پخش اکسیژن یک راننده نیسان محل زندگی در منطقه غرب تهران به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان استخدام میشود.

تهران شهران جنوبی
اطلاعات تماس

*******09101

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی