آگهی استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی و چاپ

استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی و چاپ

1399-06-25

یک کارگاه تولید و چاپ به حسابدار جهت کار تمام وقت با درآمد ثابت نیاز دارد. مشخصات از واتس اپ ارسال شود.

یک کارگاه تولید و چاپ به حسابدار جهت کار تمام وقت با درآمد ثابت نیاز دارد. مشخصات از واتس اپ ارسال شود.

تهران مولوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی