آگهی استخدام تعدادی کارگر موتورسوار

استخدام تعدادی کارگر موتورسوار

1399-06-24

از تعدادی کارگر موتورسوار فعال و کاری به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

از تعدادی کارگر موتورسوار فعال و کاری به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی