آگهی استخدام موتور سوار جهت کار در شرکت پیک

استخدام موتور سوار جهت کار در شرکت پیک

1399-06-24

نیازمند موتور سوار جهت کار در شرکت پیک فعال و متعهد به صورت تمام وقت با حقوق روزانه حداقل 300 هزار تومان

نیازمند موتور سوار جهت کار در شرکت پیک فعال و متعهد به صورت تمام وقت با حقوق روزانه حداقل 300 هزار تومان

تهران مولوی
اطلاعات تماس

*******09362

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی