آگهی استخدام مهندس صنایع

استخدام مهندس صنایع

1399-06-24

دعوت به همکاری از یک مهندس صنایع آشنایی به کنترل پروژه و نمودارهای فرآیند کار به صورت پاره وقت عصر با حقوق ساعتی علاقه مندان لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایند.

دعوت به همکاری از یک مهندس صنایع آشنایی به کنترل پروژه و نمودارهای فرآیند کار به صورت پاره وقت عصر با حقوق ساعتی علاقه مندان لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایند.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی