آگهی استخدام حسابدار خانم جهت صنف پارچه در بازار

استخدام حسابدار خانم جهت صنف پارچه در بازار

1399-06-24

استخدام حسابدار خانم جهت صنف پارچه در بازار با شرایط و مزایای زیر: با تجربه / آشنا به برنامه محک / زیر ٣٠ سال / تمام وقت درآمد ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان تا ٥ میلیون تومان در ماه ارسال رزومه لطفا از واتساپ

استخدام حسابدار خانم جهت صنف پارچه در بازار با شرایط و مزایای زیر: با تجربه / آشنا به برنامه محک / زیر ٣٠ سال / تمام وقت درآمد ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان تا ٥ میلیون تومان در ماه ارسال رزومه لطفا از واتساپ

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی