آگهی استخدام حسابدار خانم جهت فعالیت در شرکت

استخدام حسابدار خانم جهت فعالیت در شرکت

1399-06-24

یک حسابدار خانم به صورت تمام وقت با آشنایی کامل به برنامه های حسابداری و امور مالی با حقوق ثابت و بیمه جهت فعالیت در شرکت استخدام میشود.

یک حسابدار خانم به صورت تمام وقت با آشنایی کامل به برنامه های حسابداری و امور مالی با حقوق ثابت و بیمه جهت فعالیت در شرکت استخدام میشود.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی