آگهی استخدام حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم

1399-06-22

جهت امور حسابداری از یک خانم منظم و دقیق به صورت پاره وقت دعوت به همکاری میشود.

جهت امور حسابداری از یک خانم منظم و دقیق به صورت پاره وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران گمرک
اطلاعات تماس

*******09900

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی