آگهی استخدام تعدادی پیک موتوری در بانک کتاب

استخدام تعدادی پیک موتوری در بانک کتاب

1399-06-23

از تعدادی پیک موتوری فعال و منظم به صورت نیمه وقت بعد از ظهر در بانک کتاب دعوت به همکاری میشود.

از تعدادی پیک موتوری فعال و منظم به صورت نیمه وقت بعد از ظهر در بانک کتاب دعوت به همکاری میشود.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی