آگهی استخدام تعدادی پیک موتوری در رستوران

استخدام تعدادی پیک موتوری در رستوران

1399-06-23

یک رستوران معتبر به تعدادی پیک موتوری فعال به صورت نیمه وقت با حقوق روزانه نیاز دارد.

یک رستوران معتبر به تعدادی پیک موتوری فعال به صورت نیمه وقت با حقوق روزانه نیاز دارد.

تهران
اطلاعات تماس

*******09190

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی