آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت

استخدام حسابدار خانم در شرکت

1399-06-21

جهت امور حسابداری در شرکت معتبر به یک خانم منظم و متعهد به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت امور حسابداری در شرکت معتبر به یک خانم منظم و متعهد به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران بهارستان
اطلاعات تماس

*******09128

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی