آگهی استخدام کارمند فروش آقا جهت کار در دفتر فنی مهندسی

استخدام کارمند فروش آقا جهت کار در دفتر فنی مهندسی

1399-06-21

به کارمند فروش آقا دارای تعهد کاری به صورت تمام وقت جهت کار در دفتر فنی مهندسی نیازمندیم. همراه با مدارک شناسایی

به کارمند فروش آقا دارای تعهد کاری به صورت تمام وقت جهت کار در دفتر فنی مهندسی نیازمندیم. همراه با مدارک شناسایی

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی