آگهی استخدام نیروی مهندس برق با پروانه نظام مهندسی در شرکت حقوقی

استخدام نیروی مهندس برق با پروانه نظام مهندسی در شرکت حقوقی

1399-06-21

دعوت به همکاری از نیروی مهندس پایه ۱ / ۲ / ۳ همراه با پروانه نظام مهندسی در شرکت حقوقی به صورت تمام وقت در رشته های مهندسی معماری / برق / مکانیک....

دعوت به همکاری از نیروی مهندس پایه ۱ / ۲ / ۳ همراه با پروانه نظام مهندسی در شرکت حقوقی به صورت تمام وقت در رشته های مهندسی معماری / برق / مکانیک....

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی