آگهی استخدام راننده با کشنده تک محور و جفت جهت حمل بدنه شرکت ایران خودرو

استخدام راننده با کشنده تک محور و جفت جهت حمل بدنه شرکت ایران خودرو

1399-06-20

دعوت به همکاری از یک راننده با کشنده تک محور و جفت جهت حمل بدنه شرکت ایران خودرو به صورت تمام وقت محیط شغلی خارج از شهر

دعوت به همکاری از یک راننده با کشنده تک محور و جفت جهت حمل بدنه شرکت ایران خودرو به صورت تمام وقت محیط شغلی خارج از شهر

تهران
اطلاعات تماس

*******09379

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی