آگهی استخدام مهندس عمران جهت همکاری در پروژه شخصی

استخدام مهندس عمران جهت همکاری در پروژه شخصی

1399-06-20

از یک مهندس عمران ترجیحا با تجربه جهت سرپرستی امور اجرایی سازه اسکلت بتونی در پروژه شخصی به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

از یک مهندس عمران ترجیحا با تجربه جهت سرپرستی امور اجرایی سازه اسکلت بتونی در پروژه شخصی به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی